6 417 213 ; E-post: kp [ät] kp.tln.edu.ee

Raamatukogu

Kooli raamatukogu kuulub lahtamatult haridusprotsessi juurde.
Kooli raamatukogu teeninduse põhisisu seisneb järgnevas:

  • toetada kooli õppekavas kinnitatud eesmärke;
  • kujundada lastes harjumis ning huvi lugemise, õppimise ja raamatukogu kasutamise vastu;
  • pakkuda loovtöö ja info kasutamise võimalusi;
  • arendada lastes mõistmis- ja kujutlusvõimet, et nad tunneksid lugemisest naudingut;
  • organiseerida üritusi, tutvustada kirjanikke ja nende loomingut, mis emotsionaalselt aitavad raamatuid mõista.

On rõõm mainida, et Kalamaja koolil on kena, nõuetele vastav, kaasaegne ja esteetiliselt mõjuv raamatukogu - väike kultuuritempel suures koolihoones. Tunnen heameelt, et õpilased on selle omaks võtnud ja austavad nii ruumi kui ka raamatuid. Fond on hästi komplekteeritud, nii ilu- kui liigikirjandusega. Vahetundides on võimalik lugeda teatmeteoseid ja ajakirju. Raamatukogu külastatakse aktiivselt. Suur huvi on loomaraamatute ja 3D raamatute vastu.

Õpilute ja raamatute tagastamise kord.

Õpilaspäevikute, töövihikute, õpperaamatute tasumisel:

Swedbank EE862200221052655923
Kindlasti lapse nimi, klass ja mille eest tasutud.

Raamatukogu juhataja
Reet Laurisson tel 56 882826

kooli siseruumid9