6 417 213 ; E-post: kp [ät] kp.tln.edu.ee

Õppetöö korraldus

Tundide algusajad 2016 /2017:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
5. 12.05 - 12.50
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 15.00 - 15.45

Koolivaheajad 2016/2017. õppeaastal

sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a - 30. oktoober 2016. a;
talvevaheaeg 23. detsember 2016. a - 8. jaanuar 2017. a;
kevadvaheaeg 18. märts 2017. a - 26. märts 2017. a;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a - 31.

Söögivahetunnid:

9.40 - 9.55
10.40 - 11.00
11.45 - 12.05
12.50 - 13.10
14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Põhikooli tasemetööd  - otsetee INNOVE kodulehele

Põhikooli riigieksamid - otsetee INNOVE kodulehele

Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
matemaatika – 7. juuni 2017.a;
valikeksam: vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.