6 417 213 ; E-post: kp [ät] kp.tln.edu.ee

Hoolekogu

Hoolekogu toob kokku kooli õpilaste, õpetajate, linnavalitsuse, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad selleks, et kõiki osalisi arvestades suunata, plaanida ning jälgida õppe- ja kasvatustööd koolis, luua õppimiseks paremaid tingimusi. Kalamaja Põhikooli hoolekogus on kaks õpetajate esindajat, üks esindaja Põhja-Tallinna halduskogust ning neli esindajat lapsevanemate seast.

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord - otsetee siit

Oktoober 2016

  • Hoolekogu esimees: Maris Jõgeva maris.jogeva [ät] gmail.com
  • Põhja-Tallinna Linnaosa halduskogu esindaja: Raimond Kaljulaid

Liikmed seisuga 13.10.2016:

  • Maris Jõgeva
  • Villu Hansen
  • Maris Mihassova
  • Karl Ader
  • Raimond Kaljulaid
  • Reet Lukin - õpetajate esindaja
  • Kristina Ruuse - õpilasesinduse esindaja

Hoolekogu koosoleku protokollid: